Slovenská asociácia histórie pivovarníctva (SAHP)

Slovenská asociácia histórie pivovarníctva je celoštátným občianskym združením a predovšetkým pôsobí ako koordinačný a poradenský orgán vo vzťahu k zberateľským klubom a individuálnym zberateľom na Slovensku. Z toho dôvodu má prehľad o zberateľoch všetkých pivných suvenírov od pivných etikiet cez tácky, plechovky, poháre, korunkové uzávery a iné. Organizácia má sídlo v Martine.

Asociácia vydáva informačný bulletin pod názvom PIVNÉ HOBBY, ktorý vychádza 4x ročne. Je zameraný na zberateľstvo pivných suvenírov a prináša rôzne aktuálne informácie o činnosti klubov, odborné články, zberateľské novinky z pivovarov, inzeráty, pozvánky na burzy apod.

Okrem toho, na konci každého kalendárneho roku, v spolupráci so žilinským Piveti klubom (v minulosti s martinským Porter clubom), vydáva Celoštátne prehľady zbierok, kde sú zostavené rebríčky jednotlivých slovenských zberateľov podľa počtu ich pivných suvenírov. Moje postavenie v kategórii POHÁRE, v ktorej som zaradený od roku 2000, bolo v jednotlivých rokoch nasledovné:

Asociácia má aj svoju webstránku, ktorá je na adrese: www.sahp.sk, kde je možnosť získania podrobnejších informácií o činnosti SAHP.

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.